Εξελιγμένες εφαρμογές με Όζον (Ο3) της Hanslow

Οι απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, η ανάγκη για τη μείωση της αποσύνθεσης και επέκταση της ζωής των προϊόντων, δίχως την εξάρτηση από χημικά, έχουν αυξήσει τη ζήτηση για ασφαλείς, αποδεδειγμένες εναλλακτικές μεθόδους- εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι η χρήση του όζοντος (Ο3).
Η πλέον κατάλληλη Εφαρμογή για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Οι εξελιγμένες εφαρμογές Ο3 της Hanslow ,με υψηλή τεχνογνωσία ,προσφέρουν ασφαλή συνεχή λειτουργία και έλεγχο σε όλα τα επί μέρους συστήματα. (γεννήτρια παραγωγής Ο3,σύστημα διανομής, σύστημα υπερσυγκέντρωσης).
Οι αισθητήρες μέτρησης σε κάθε περιοχή-χώρο και ο κεντρικός ηλεκτρονικός έλεγχος διατηρούν τις συγκεντρώσεις του Ο3 εντός του ρυθμιζόμενου – επιθυμητού επιπέδου, στον αέρα των θαλάμων η στο νερό. Το σύστημα έλεγχου ,καταγράφει τις συνθήκες και παρέχει λεπτομερείς αναφορές και αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις εντός η, και εκτός της εγκατάστασης μέσω του διαδικτύου.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
Με τις εξελιγμένες εφαρμογές Ο3 της Hanslow ,στους ψυκτικούς θαλάμους πρόψυξης-αποθήκευσης, την υδρόψυξη και το πλύσιμο στη διαλογή – συσκευασία ,δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς-συσκευαστές – μεταποιητές φρούτων και λαχανικών να διατηρήσουν την ποιότητα, να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους, να μειώσουν σημαντικά τις απώλειες και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, με φυσικό τρόπο και να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Γιατί Όζον

 • Μειώνει την αποσύνθεση
 • Καταστρέφει το αιθυλένιο
 • Αυξάνει το χρόνο αποθήκευσης
 • Αυξάνει τη διάρκεια ζωής, των φρέσκων φρούτων και λαχανικών

Τι είναι το Όζον (Ο3)

 • Φυσικό στοιχείο

 • Καταστρέφει το αιθυλένιο

 • Ισχυρότατο απολυμαντικό μέσο

 • 150% ισχυρότερο του χλωρίου

 • 3.000 φορές ταχύτερο του χλωρίου

 • 10 φορές περισσότερο διαλυτό στο νερό από το οξυγόνο

 • Επιδρά μόνο στην επιφάνεια των προϊόντων/χώρων

 • Παράγεται επιτόπου με γεννήτρια

 • Κατάλληλο για βιολογικά προϊόντα

Συστήματα – Εφαρμογές με Όζον της Hanslow

Σε ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης-πρόψυξης
Στην ατμόσφαιρα των ψυκτικών θαλάμων. Εξουδετερώνει τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στα προϊόντα ,στον αέρα και σε κάθε επιφάνεια. Σταματάει τη διαδικασία πολλαπλασιασμού των σπορίων με φυσικό τρόπο μειώνοντας την αποσύνθεση και επιβραδύνει την ωρίμανση,εξουδετερώνοντας το αιθυλένιο
Κεντρικά συστήματα παραγωγής (Αυτόνομες Μονάδες) διανομής – ελέγχου Ο3 πολλών θαλάμων ή Αυτόνομες Μονάδες σε κάθε ψυκτικό θάλαμο πρόψυξης – αποθήκευσης
Το Όζον παράγεται από τις αυτόνομες μονάδες – γεννήτριες και διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα
των ψυκτικών θαλάμων, κατά τη διάρκεια της πρόψυξης η της αποθήκευσης.
Εξουδετερώνει τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στα προϊόντα ,στον αέρα και σε κάθε επιφάνεια. Σταματάει τη διαδικασία πολλαπλασιασμού των σπορίων με φυσικό τρόπο μειώνοντας την αποσύνθεση και ελέγχει την ωρίμανση, εξουδετερώνει το αιθυλένιο.

Στο πλύσιμο η ψεκασμό
Το Όζον παράγεται από τις αυτόνομες μονάδες – γεννήτριες και διοχετεύεται στο νερό πλυσίματος η ψεκασμού των προϊόντων.
Εξουδετερώνει τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στην επιφάνεια ,παραδίδοντας τα απολυμασμένα για την επόμενη επεξεργασία-αποστολή η αποθήκευση.

Στην Υδρόψυξη
Το Όζον παράγεται από τις αυτόνομες μονάδες – γεννήτριες και διοχετεύεται στο ψυχρό νερό που επανακυκλοφορεί στην Υδρόψυξη των προϊόντων.
Απολυμαίνει συνεχώς το νερό και προϊόντα.
Εξουδετερώνει τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στην επιφάνεια των προϊόντων.
Σταματάει την αλληλομόλυνση που δημιουργείται από τη συνεχή λειτουργία της πρόψυξης με νέα προϊόντα και την ανακυκλοφορία του νερού.

Βελτιώστε την ποιότητα | Μειώστε τις τιμές | Αυξήστε το κέρδος σας | Γίνετε ανταγωνιστικοί

Με τις Εξελιγμένες εφαρμογές Ο3 της Hanslow!