Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση Χώρου. Ιδανικό για ξενοδοχεία – νοσοκομεία – εμπορικά κέντρα. Οικονομική ανίχνευση των ψυκτικών συστημάτων κλιματισμού VRF / VRV εύφλεκτα αέρια και υδρογονάνθρακες. Εναλλακτικά :Αισθητήρας για διακριτικό έλεγχο /ανίχνευση. Αισθητήρας ημιαγωγών μεγάλης διάρκειας ζωής. Οπτικός και ηχητικός συναγερμός. Συνεργάζεται με Ελεγκτές IAM -100. Με δύο ρελέ που ενεργοποιούν βαλβίδες διακοπής ή ανεμιστήρες η σύνδεση με BMS.
Τεχνικό Φυλλάδιο