Ανίχνευση σε 1 ppm για όλους τους τύπους των αερίων. Υπέρυθρος αισθητήρας ανεπηρέαστος από τις αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Ηχητικό σήμα, ένδειξη οθόνης (ppm) σε πραγματικό χρόνο.
Τεχνικό Φυλλάδιο