Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στη Βιομηχανία Τροφίμων

Ειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στη Βιομηχανία Τροφίμων, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις για την κατασκευή χώρων, ποιότητα και υγιεινή, ψυκτικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος,
που αφορούν κυρίως την ψυκτική αλυσίδα των τροφίμων.
…από μια ερώτηση… έως ένα ολοκληρωμένο έργο (Turnkey Project

• Φρούτα και Λαχανικά
Πρόψυξη – Διαλογή – Επεξεργασία – Κατάψυξη – Συσκευασία – Αποθήκευση
• Κρέατα-Αλλαντικά-Πουλερικά-Αλιεύματα
Πρόψυξη – Επεξεργασία – Κατάψυξη – Συσκευασία – Αποθήκευση
• Γαλακτοκομικά-Τυροκομικά
Χώροι παραγωγής – Επεξεργασίας – Συσκευασίας – Αποθήκευση
• Αρτοποιία-Ζαχαροπλαστική
Χώροι παραγωγής – Επεξεργασίας – Συσκευασίας – Πρόψυξη – Κατάψυξη – Αποθήκευση
• Ζύμες-Snacks-Παγωτά κλπ.
Χώροι παραγωγής – Επεξεργασίας – Συσκευασίας – Πρόψυξη – Κατάψυξη – Αποθήκευση
• Ψυχόμενες αποθήκες
Συντήρηση Νωπών & Κατεψυγμένων προϊόντων
• Κέντρα Διανομής (Logistics)
Τρόφιμα – Ψυχρού φορτίου

Υπηρεσίες  Διαχείρισης Έργου

Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου,από την Προσχεδίαση-Προκοστολόγιση … έως την παράδοση σε χρήση έργων, στη Βιομηχανία τροφίμων που περιλαμβάνουν :

• Συνεργασία με τον πελάτη
Έρευνα διαδικασιών παραγωγής-Εξοπλισμού-Επιλογές
Προσχεδίαση – Προκοστολόγιση
Τελική σχεδίαση-Προϋπολογισμός
• Οργάνωση εκτέλεσης Έργου
Επιλογή συνεργατών-εργολάβων
Επιλογή εξοπλισμού-προμηθευτών
Εκπόνηση χρονοδιαγράμματος κατασκευής
Διαχείριση Έργου …Έως την παράδοση σε λειτουργία
• Συνεργασία με τους Μελετητές και συμβούλους του επενδυτικού προγράμματός σας

Η Hanslow, Ο Συνεργάτης σας (μαζί σας) θα έχει πραγματικές απαντήσεις στα:
Γιατί;
Πώς;
Που;
Ποιός;
Πόσο;
Πότε; της Επένδυσής σας …!