Αποστειρωτής αέρα μικρών χώρων με Όζον Faraday R250-R500

 Για την επόμενη ημέρα και για περισσότερη προστασία, ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών αλλά και την απολύμανση επιφανειών (τοίχοι, οροφές, προϊόντα, σκεύη), δείτε το παρακάτω link της Faraday, συνεργαζόμενης εταιρείας στα συστήματα με Όζον. http://www.faradayozone.com/products/room_air_sterilizer/    http://hanslow.eu/wp-content/uploads/2020/04/Sterlitizer-R-500-1.pdf