Τι είναι το Όζον (Ο3)

Φυσικό στοιχείο-Αέριο (τρία ασταθή άτομα οξυγόνου Ο3)
• Ισχυρότατο απολυμαντικό μέσο
• Καταστρέφει το αιθυλένιο
• 150% ισχυρότερο του χλωρίου
• 3.000 φορές ταχύτερο του χλωρίου
• 10 φορές περισσότερο διαλυτό στο νερό από το οξυγόνο
(περισσότερα…)

Τι είναι το Όζον (Ο3)

Τι είναι η ψύξη κενού; (Vacuum cooling)

Η Ψύξη κενού, είναι το πιο γρήγορο και πιο οικονομικά αποδοτικό σύστημα πρόψυξης-ψύξης για τα φυλλώδη λαχανικά, άνθη, φρούτα, προϊόντα αρτοποιίας, γεύματα και άλλα προϊόντα.
Η ψύξη κενού έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, για λαχανικά και λουλούδια από το 1950.
(περισσότερα…)

Τι είναι η ψύξη κενού;Hanslow Knowledge Base