Τι είναι το Όζον (Ο3)

Φυσικό στοιχείο-Αέριο (τρία ασταθή άτομα οξυγόνου Ο3)
• Ισχυρότατο απολυμαντικό μέσο
• Καταστρέφει το αιθυλένιο
• 150% ισχυρότερο του χλωρίου
• 3.000 φορές ταχύτερο του χλωρίου
• 10 φορές περισσότερο διαλυτό στο νερό από το οξυγόνο

• Επιδρά μόνο στην επιφάνεια των προϊόντων-χώρων
• Παράγεται επιτόπου με γεννήτρια
• Κατάλληλο για βιολογικά προϊόντα
• Το 1840 ο Γερμανό-Ελβετός καθηγητής χημείας Chr. F. Schonbein, ονόμασε την αέρια ουσία που ανακάλυψε, «Όζον», από την Ελληνική λέξη Όζει.

Εφαρμογές με Όζον
Το όζον με την ιδιότητα του ως Ισχυρότατο απολυμαντικό κλπ.,
έχει χρήση σε πολλούς τομείς της Βιομηχανίας και Υπηρεσιών όπως μερικές παρακάτω που η Hanslow διαθέτει Εξελιγμένες Εφαρμογές:

Απολύμανση -Συντήρηση Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών
• Την Επεξεργασία-Εμφιάλωση νερού
• Υδροπονία-Θερμοκήπιο-Ιχθυοκαλλιέργεια,
• Επεξεργασία-Διαχείριση λυμάτων
• Επεξεργασία Νερού Πύργου ψύξης
• Κολυμβητήρια
• Πτηνοτροφία
• Επεξεργασία αέρα
• Πλυντήρια ρούχων.

Περισσότερες πληροφορίες για Εφαρμογές >>>