Τι είναι η ψύξη κενού; (Vacuum cooling)

Η Ψύξη κενού, είναι το πιο γρήγορο και πιο οικονομικά αποδοτικό σύστημα πρόψυξης-ψύξης για τα φυλλώδη λαχανικά, άνθη, φρούτα, προϊόντα αρτοποιίας, γεύματα και άλλα προϊόντα.
Η ψύξη κενού έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, για λαχανικά και λουλούδια από το 1950.

Η τεχνολογία Ψύξης σε Κενό Αέρος (πίεση χαμηλότερη της ατμοσφαιρικής) βασίζεται στο φαινόμενο, ότι το νερό αρχίζει να εξατμίζεται, σε χαμηλότερες θερμοκρασίες καθώς μειώνεται η πίεση.
Στον Ψύκτη Κενού, (Vacuum cooler) η πίεση μειώνεται σε επίπεδο, όπου το νερό αρχίζει να εξατμίζεται στους 2C.
Η διαδικασία εξάτμισης αφαιρεί τη θερμότητα από το προϊόν.
Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα μπορούν να ψυχθούν στους ~2C εντός 10-45 λεπτών (ανάλογα με το προϊόν)

Γρήγορη και ομοιόμορφη ψύξη.
Η επιφάνεια και ο πυρήνας των προϊόντων έχουν την ίδια θερμοκρασία.
Η Εξάτμιση-αφύγρανση των προϊόντων είναι συνήθως λιγότερο από 3%,
κατά πολύ μικρότερη όλων των άλλων συμβατικών συστημάτων πρόψυξης-ψύξης.

Η τεχνολογία ψύξης κενού
• Διατηρεί και παρατείνει σημαντικά την ποιότητα των προϊόντων
• Μειώνει την αλληλομόλυνση
• Αυξάνει το χρόνο στην αποθήκευση και στο ράφι,
• Μειώνει το κόστος της ψύξης με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας

Εφαρμογές με Ψύκτες Κενού
Οι Ψύκτες Κενού είναι οι πλέον κατάλληλοι για:
• Πρόψυξη Λαχανικών, Άνθη, Φρούτα
• Ψύξη Προϊόντων Αρτοποιίας, Ζύμης & Γεύματα

Περισσότερες πληροφορίες για Εφαρμογές >>>