Τι είναι το Όζον (Ο3)

Φυσικό στοιχείο-Αέριο (τρία ασταθή άτομα οξυγόνου Ο3)
• Ισχυρότατο απολυμαντικό μέσο
• Καταστρέφει το αιθυλένιο
• 150% ισχυρότερο του χλωρίου
• 3.000 φορές ταχύτερο του χλωρίου
• 10 φορές περισσότερο διαλυτό στο νερό από το οξυγόνο
(περισσότερα…)

Τι είναι το Όζον (Ο3)

Τι είναι η ψύξη κενού; (Vacuum cooling)

Η Ψύξη κενού, είναι το πιο γρήγορο και πιο οικονομικά αποδοτικό σύστημα πρόψυξης-ψύξης για τα φυλλώδη λαχανικά, άνθη, φρούτα, προϊόντα αρτοποιίας, γεύματα και άλλα προϊόντα.
Η ψύξη κενού έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, για λαχανικά και λουλούδια από το 1950.
(περισσότερα…)

Τι είναι η ψύξη κενού;Hanslow Knowledge Base

LEAVE YOUR TESTIMONIAL

Let’s improve and evolve The7 together!

Сonstructive feedback and positive ratings are things that helping us to improve and evolve this theme. If you like theme, please take couple of minutes to rate it. Also don’t forget to write a short review on what’s good and what’s missing. Most new features and improvements are coming from your comments!

Submit review