Κατάλληλος για επικίνδυνα περιβάλλοντα. Επιλογές αισθητήρα :Υπέρυθρες, ηλεκτροχημικές ή Catalytic Bead sensor. Ενσωματωμένη οθόνη LCD για την αυτόνομη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των συγκεντρώσεων. Έξοδοι διασύνδεσης: 4 ~20 mA, προαιρετική Modbus RTU® και ασύρματη διασύνδεση.
Τεχνικό Φυλλάδιο