Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση Χώρου. Ιδανικό για ξενοδοχεία – νοσοκομεία – εμπορικά κέντρα. Οικονομική ανίχνευση των ψυκτικών συστημάτων κλιματισμού VRF / VRV εύφλεκτα αέρια και υδρογονάνθρακες. Εναλλακτικά :Αισθητήρας για διακριτικό έλεγχο /ανίχνευση. Αισθητήρας ημιαγωγών μεγάλης διάρκειας ζωής
Οπτικός και ηχητικός συναγερμός. Δύο ρελέ που ενεργοποιούν βαλβίδες διακοπής ή ανεμιστήρες η σύνδεση με BMS. Συνεργάζεται με Ελεγκτές IAM -100.
Τεχνικό Φυλλάδιο