Αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης αερίων. Ιδανικό για ψυκτικές εγκαταστάσεις. Επιλογές αισθητήρα :Υπέρυθρες ή ημιαγωγών (MGD-100). Σύστημα για σύνδεση :1, 2, 4 ή 6 αισθητήρες. Ανιχνεύει : Ψυκτικά, CFC, HCFC, HFC, R 717 (αμμωνία), CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) και εύφλεκτα αέρια. Επιλογές κελύφους IP 41, IP66 (βλέπε επιλογές κελύφους MGD-100). Ενσωματωμένο ρελέ για 1 ή 2 προκαθορισμένα επίπεδα συναγερμού.
Τεχνικό Φυλλάδιο